Ποια είναι η Ουρολογία;

Η Ουρολογία είναι η ιατρική χειρουργική ειδικότητα που σκοπό έχει τη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος στις γυναίκες και του γεννητικού και ουροποιητικού συστήματος στους άνδρες.

Το ουροποιητικό σύστημα περιλαμβάνει τους νεφρούς, ουρητήρες, ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Στους άνδρες, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το αντικείμενο της ουρολογίας επεκτείνεται και στο γεννητικό σύστημα (ουροποιογεννητικό σύστημα), το οποίο περιλαμβάνει τον προστάτη αδένα, το πέος και τους όρχεις μαζί με τους εκφορητικούς τους πόρους. Το γεννητικό, λοιπόν, σύστημα του άνδρα μαζί με την σεξουαλική φυσιολογία του περιλαμβάνονται στην ειδικότητα του Ουρολόγου και αποτελούν το γνωστικό αντικείμενο της Ανδρολογίας. Κατά αντιστοιχείαν, στην Γυναικολογική Ουρολογία υπάγονται οι ουρολογικές παθήσεις των γυναικών που έχουν άμεση συνάφεια με τα γυναικεία γεννητικά όργανα. Για τα παιδιά, ο αντίστοιχος τομέας της Ουρολογίας ονομάζεται Παιδοουρολογία.

Οι Ουρολογικές παθήσεις γίνονται όλο και πιο συχνές καθώς ο πληθυσμός συνεχίζει να γηράσκει.